13.maijā notiks Memoranda padomes sēde
08.05.2020

13.maijā plkst. 10.30 notiks Memoranda padomes sēdē, kas notiks attālināti, un tās norisei būs iespējams sekot līdzi audioformātā. Bet, ja ir vēlēšanas piedalīties, lai paustu viedokli par kādu no darba kārtības jautājumiem, lūgums informēt Memoranda padomes sekretariātu līdz 12.maija plkst. 17:00. Darba kārtībā iekļauti jautājumi par sabiedrības līdzdalības iespēju nodrošināšanu valsts pārvaldes iestādēs; aktualizētā informācija par Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas modeļa ieviešanu; pārstāvja izvirzīšana darbam attīstības sadarbības granta projektu izvērtēšanas komisijas sastāvā saskaņā ar Ārlietu ministrijas izteikto lūgumu; par konkursa norisi Latvijas pārstāvju izvirzīšanai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas grupā “Daudzveidība Eiropā”. 

Svarīga papildus informācija! 2020.gada 12.maija Ministru kabineta sēdē atkārtoti tiks skatīts Valsts kancelejas sagatavotais noteikumu projekts “Kārtība, kādā izvirza, atlasa, vērtē un apstiprina Latvijas pārstāvjus dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā”, kurā saskaņā ar 2020.gada 5.maija Ministru kabineta lēmumu ir veiktas izmaiņas, paredzot, ka konkursa norisi Latvijas pārstāvju izvirzīšanai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas grupā “Daudzveidība Eiropā” nodrošina Memoranda padomē ievēlēto nevalstisko organizāciju pārstāvji. Līdz ar to līdz saspringtā termiņā būs jānodrošina konkursa norise, izsludinot pretendentu pieteikšanos un saņemto pieteikumu izvērtēšanu līdz 2020.gada 21.maijam. Tādēļ aicinām nevalstiskās organizācijas apsvērt kandidēšanu uz Latvijas pārstāvju vietām - konkursā būs iespējams pieteikties uz 2 vietām grupā “Daudzveidīgā Eiropa”. Konkrēta informācija par konkursa norisi tiks nosūtīta pēc 2020.gada 12. vai 13.maijā. Tāpat Valsts kanceleja, pēc NVO aicinājuma iepriekšējā Memoranda padomes sēdē, ir apkopojusi informāciju par sabiedrības līdzdalību Covid-19 krīzes situācijā. Ar apkopojumu var iepazīties šeit:https://nvo.lv/uploads/sabiedribas_lidzdalibas_iespeju_apkopojums_2020.pdf