13. Saeima noslaucījusi putekļus no iepriekšējā Saeimā “iestrēgušajiem” likumprojektiem
01.11.2019

Pretkorupcijas organizācija “Sabiedrība par atklātību – Delna” Delna apkopojusi 13. Saeimas pirmajā gadā paveiktos nozīmīgākos darbus korupcijas mazināšanai, kā arī atklātības un labas pārvaldības veicināšanai. Delna īpaši izceļ piecus Saeimas deputātu lēmumus:

> Piešķirt papildu pilnvaras Konkurences padomei iejaukties gadījumā, kad valsts vai pašvaldību uzņēmumi kropļo konkurenci. Grozījumi ļaus Konkurences padomei uzlikt valsts un pašvaldību iestādēm un uzņēmumiem pienākumu novērst konkurences kavējumu un piemērot naudas sodu apmērā līdz trim procentiem no pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne mazāk kā 250 eiro.

> Paplašināt Valsts kontroles pilnvaras atprasīt izšķērdētos līdzekļus vainīgajām amatpersonām un darbiniekiem, ja valsts vai pašvaldību iestāde to pati nedara. Valsts kontrolei būs tiesības lemt par zaudējumu piedziņu, ja tie valsts vai pašvaldības budžetam radīti nelikumīgas rīcības rezultātā.

> Pilnveidot valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārvaldību. Noteikts, ka kapitāla daļu turētājam vai kapitālsabiedrības padomei jāizveido nominācijas komisija, kura izvērtē valdes vai padomes locekļu kandidātus. Nominācijas komisijā jāiekļauj arī neatkarīgus ekspertus un, ja nepieciešams, novērotājus ar padomdevēja tiesībām.

> Novērst iespējamu interešu konfliktu Saeimas deputātu un ministru darbā. Saeimas deputāti un ministri nedrīkstēs saņemt algu par darbu biedrībās.

> Izveidot lobēšanas un interešu aizstāvības atklātības regulējuma izstrādes darba grupu.

Vairāk informācijas Delnas mājas lapā.