Atlasīt ziņas -
Atlasīt
Everyone is welcome to the discussion on a cohesive society in Olaine
04.10.2019
Приглашаем на дискуссию о сплоченном обществе в Олайне
04.10.2019
Iznācis 27.09.2019 ziņu izdevuma "Nesēdi Tumsā" numurs
27.09.2019
Nevalstiskās organizācijas uzstāj uz sabiedrības iesaisti valsts budžeta veidošanā
27.09.2019
NAP2027 nodos sabiedriskai apspriešanai
27.09.2019
Atskats uz darba grupas sanāksmi par tiesību aktu projektu izstrādi sabiedrības integrācijas jomā
27.09.2019
Atskats uz septembra Memoranda īstenošanas padomes sēdi
27.09.2019
Paldies visiem 49 balvu konkursa nomināciju pieteicējiem un pieteiktajiem
27.09.2019
Alianses pārstāvji dodas testēt SCOPE e-platformu
27.09.2019
Aicinām uz diskusiju par saliedētu sabiedrību Olainē
27.09.2019
Anita Kleinberga: Mēs vairs nerunājam par integrācijas, bet gan par saliedētas sabiedrības politiku
27.09.2019
Biedru telpā - Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija (LCĪVSO) SUSTENTO
27.09.2019
Sadarbībā ar "Satori" Latvijas Mākslas akadēmijā notiek Dzejas katedras vieslekcijas
27.09.2019
Starptautiska konference par bērnu tiesībām un ekrānmediju piedāvājumu
27.09.2019
Latgales iedzīvotājus aicina piedalīties diskusijās par saliedētu sabiedrību
27.09.2019