Atlasīt ziņas -
Atlasīt
Iznācis 29.05.2020 NVO ziņu izdevums
29.05.2020
Pievienojies Latvijas Pilsoniskās alianses padomei!
29.05.2020
Tikšanās par Eiropas vērtību instrumentu
29.05.2020
LPA izvērtējusi pašvaldību tīmekļu vietnēs atrodamo informāciju par sabiedrības līdzdalības iespējām
29.05.2020
Aptauja pašvaldībām par plānotajiem projektu konkursiem NVO
29.05.2020
Plānots izstrādāt 21 nozares politikas pamatnostādni
29.05.2020
Norisināsies ikmēneša NVO tikšanās!
29.05.2020
Demokrātijas receptes katrai dienai
29.05.2020
Memoranda padome diskutē par Ministru noteikumu institūtu
29.05.2020
Apmācības mazākumtautību NVO “Komunikācijas etiķete e-vides dialogam”
29.05.2020
Dokumentu pārvaldības rīki Word, Excel un mākoņprogrammās
29.05.2020
Šovasar būs pieejama e-apmācību platforma!
29.05.2020
LPA biedru saimei pievienojusies Latvijas Mednieku savienība!
29.05.2020
Sākot ar jūniju, ir atļauta neformālā izglītība klātienē!
29.05.2020
Ir izsludināts pirmais AIF projektu konkurss vairākgadu projektiem!
29.05.2020