SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS PORTRETS

Sabiedrības līdzdalības indekss ir Tavas pilsoniskās līdzdalības mērījums. Tas parāda Tavu līdzdalības pakāpi 11 līdzdalības veidos. Šie līdzdalības veidi ir: brīvprātīgais darbs, balsošana vēlēšanās, ziedošana, biedrošanās, dalība kampaņās, interešu aizstāvība, piedalīšanās atbalsta aktivitātes, ētiskā patērniecība, piedalīšanās vietēja mēroga pārvaldē, iesaistīšanās sabiedriski derīgajās aktivitātēs un iesaistīšanās publiskajās diskusijās.

Pilsoniskās līdzdalības mērīšanai mēs izstrādājām tiešsaistes aptaujas anketu ar 12 jautājumiem par pilsonisko aktivitāti un līdzdalības veidiem. Mērījums ir dalījums līdzdalības tipos, kas tiek aprēķināti pēc konkrētas Latvijas Pilsoniskās alianses pētnieku izstrādātās metodoloģijas. Aktīvais censonis, Slavējams mērenais aktīvists un Kūtrais aktīvists. Portrets tiek aprēķināts pēc konkrēta punktu skaita katrā jautājumā.

Aptaujas pamatā ir anketa, kas uzkrāj datus no visiem respondentiem, tāpēc var aprēķināt kopīgo Latvijas iedzīvotāju sabiedrības līdzdalības indeksu. Tajā pat laikā visi, kas aizpilda aptauju, projekta noslēguma varēs redzēt savu pilsoniskās līdzdalības indeksu kopsakarā ar citu Latvijas iedzīvotāju indeksiem dzimuma, reģiona, izglītības un vecumgrupas kontekstā.

Piekrītu datu izmantošanai
+ Pilni noteikumi
Jūsu sniegtā informācija tiks apstrādāta un izmantota tikai Latvijas Pilsoniskās alianses vajadzībām, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Aptaujas dati tiks izmantoti, lai pētītu un veicinātu sabiedrības līdzdalību un veicinātu labvēlīgu vidi NVO finansējuma regulējumam. Kontaktinformācija – saziņai ar Jums.