Sabiedrības līdzdalība un NVO finansējums

Piekrītu datu izmantošanai
+ Pilni noteikumi
Jūsu sniegtā informācija tiks apstrādāta un izmantota tikai Latvijas Pilsoniskās alianses vajadzībām, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Aptaujas dati tiks izmantoti, lai pētītu un veicinātu sabiedrības līdzdalību un veicinātu labvēlīgu vidi NVO finansējuma regulējumam. Kontaktinformācija – saziņai ar Jums.