LATVIJAS
PILSONISKĀ
ALIANSE


- LIELĀKĀ ORGANIZĀCIJA LATVIJĀ
PILSONISKĀS SABIEDRĪBAS UN 
DEMOKRĀTIJAS IZAUGSMEI


Iznācis 12.07.2024. ziņu izdevums
12.07.2024
Līdz 15. jūlijam organizācijas aicinātas sniegt viedokli par interešu pārstāvības reģistru
12.07.2024
Nepieciešams izvērtēt Ministru kabineta noteikumu prasību par sensitīvu datu ievākšanu diskriminācijas risku novēršanas programmās
12.07.2024
Tiek veidota darba grupa par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izraudzītas NVO darbam SIF padomē
12.07.2024
Aptauja: kāda ir organizāciju pieredze ar biedrību un nodibinājumu gada pārskatiem?
12.07.2024
LPA darba kārtībā
12.07.2024