• Vēlas kontrolēt sabiedriskā labuma organizācijas

    Ceturtdien, 15. maijā Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisija nolēma uzdot Finanšu ministrijai izvērtēt, vai būtu atbilstoši uz sabiedriskā labuma organizācijām, kuras veic iegādes par ievērojamām summām, attiecināt MK 2008. gada 9.02. noteikumus Nr. 65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem" , kuri tām jāievēro apgūstot valsts un pašvaldību, tajā skaitā struktūrfondu līdzekļus, ja preču vai pakalpojumu iepirkuma paredzamā līgumcena ir 50000 latu vai lielāka, vai būvdarbu iepirkuma paredzamā līgumcena ir 120000 latu vai lielāka. Piedāvātie grozījumi nosaka lielāku kontroli pār tām organizācijām, kuras saņem lielus ziedojumus un veic lielas iegādes projektu īstenošanai.
    Plānots, ka komisija šos grozījumus varētu izskatīt pēc 2 nedēļām. eLPA pārstāvis būs klāt komisijas sēdē, kur izskatīs visus priekšlikumus un būs iespēja par tiem diskutēt ar komisijas locekļiem. Aicinām sniegt priekšlikumus Zintai Miezainei līdz 23.maijam, rakstot uz e-pastu zinta@nvo.lv.