• Valsts prezidents prasa SIF likuma grozījumu otrreizēju caurlūkošanu

    Valsts prezidents Raimonds Vējonis 14.jūnijā nodevis Saeimai otrreizējai caurlūkošanai 6.jūnijā pieņemto likumu “Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā”.


    Valsts prezidents aicina Saeimu pārskatīt vēlmi padomes darbā neiekļaujot plānošanas reģionu pārstāvjus un paredzot, ka Sabiedrības integrācijas fonda padomē turpmāk darbosies 6 publiskās pārvaldes pārstāvji un 4 nevalstisko organizāciju pārstāvji.


    Līdz ar to likumprojekts ir atkārtoti nodots Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai pārskatīšanai. Lai gan darbs pie likumprojekta izstrādes un no tām izrietošām diskusijām ar visām iesaistītajām pusēm notika kopš 2016.gada, kad Zvērinātu advokātu birojs “COBALT”sniedza atzinumu “Sabiedrības integrācijas politikas organizatoriskā un tiesiskā ietvara pilnveides iespējas”, kā ietvaros bija arī priekšlikumi uzlabot Sabiedrības integrācijas fonda darbību.