• Valdība apstiprina izmaiņas Sabiedrības integrācijas fonda likumā

  30. oktobra sēdē Ministru kabinets (MK) apstiprināja vairākas izmaiņas Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) likumā. Paredzēts, ka likums stāsies spēkā 2019.gada 1.janvārī.

  Likuma grozījumu mērķis ir nodrošināt vienotu sabiedrības integrācijas politikas plānošanu un īstenošanas koordināciju, optimālu SIF pārraudzību un efektīvu darbību, izveidot efektīvu SIF padomi un nodrošināt fonda darbību atbilstoši tā stratēģijā paredzētajam un politikas plānošanas dokumentos noteiktajiem mērķiem, kā arī sekmēt valsts budžeta finansējuma caurskatāmu izlietojumu.

   

  “Paldies visām nevalstiskajām organizācijām, kas vairāku gadu garumā ir cīnījušās, lai Sabiedrības integrācijas fonda pārvaldība kļūtu efektīvāka. Paldies arī Kultūras ministrijai par sagatavotajiem likuma grozījumiem. Tas ir nozīmīgs solis virzībā uz priekšu, lai sakārtotu Sabiedrības integrācijas fonda padomes un sekretariāta darbu tā, lai tas kļūtu caurspīdīgs, efektīvs un orientēts uz “klientu”, kas šajā gadījumā ir NVO un visa sabiedrība kopumā,” savu gandarījumu par SIF likuma izmaiņām pauda biedrības “Ascendum” valdes priekšsēdētāja un Latvijas Pilsoniskās alianses rīcībpolitikas un stratēģiskā virziena vadītāja Zaiga Pūce.

   

  Likumprojektā ietverto izmaiņu nepieciešamību sekmējusi vairāku nevalstisko organizāciju paustā neapmierinātība ar līdzšinējo SIF darbību. Likumprojekta izstrādē KM izmantojusi arī zvērinātu advokātu biroja „COBALT” atzinumā „Sabiedrības integrācijas politikas organizatoriskā un tiesiskā ietvara pilnveides iespējas” izdarītos secinājumus un rekomendācijas par sabiedrības integrācijas politikas veidošanas un īstenošanas, kā arī organizatoriskā un tiesiskā ietvara pilnveides iespējām.

  Kopumā 19 NVO sniegušas priekšlikumus likumprojekta izstrādē, tai skaitā Latvijas Pilsoniskā alianse, biedrība „EAPN-Latvia”, biedrība „Ascendum”, Laikmetīgās kultūras nevalstisko organizāciju asociācija, biedrība „Radošās idejas” un Latvijas Nedzirdīgo savienība.