Latvijas pilsoniskā aliance
  • Vai tev ir idejas kopīgai nākotnei daudzveidīgā sabiedrībā?

    Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse“ aicina pieteikties projektā  “FuturLV. Pēc atmiņas – ceļi uz kopīgu nākotni” dažādas profesijas pārstāvošus gados jaunus cilvēkus, kuri kā labas pieredzes tālākdevēji vēlas līdzdarboties kopīgas, etniski iekļaujošas nākotnes veidošanā. Jo īpaši: studentus, akadēmiķus, žurnālistus, skolotājus, aktīvu starpetnisku valstisku un nevalstisku organizāciju pārstāvjus. Pieteikties var līdz 25.jūlijam!


    “FuturLV“ ir mūsu ieguldījums vienotas, starpetniski saliedētas un plurālistiskas sabiedrības veidošanā. Radot intensīvu starpdisciplināru refleksiju un aktīvas rīcības platformu, projekts ļaus gados jauniem labas pieredzes tālākdevējiem jeb tālākizglītotājiem attīstīt un izmēģināt savas vīzijas par kopīgu nākotni.


    Projektu “FuturLV. Pēc atmiņas – ceļi uz kopīgu nākotni” īsteno Gētes institūts sadarbībā ar Žaņa Lipkes memoriālu, Latvijas Okupācijas muzeju, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūtu, Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultāti, Vēstures skolotāju biedrību un Latvijas Pilsonisko aliansi.

    Vairāk informācijas var atrast šeit.