• Vai Latvijai ir vajadzīgi jaunieši reģionos?

    Biedrība NEXT 2008. gada 29. janvārī Liepājas pārstāvniecībā Rīgā organizēja diskusiju par jauniešu situāciju Latvijas reģionos, problēmām un izaicinājumiem, pašvaldību un jauniešu attiecībām un reģionu jauniešu nākotnes perspektīvām. Diskusijas kopsavilkumā tika atzīmētas trīs galvenās jomas, kuru sakārtošana uzlabotu jauniešu situāciju reģionos:
     Dialogs jauniešiem ar lēmumu pieņēmējiem, kā līdzīgam ar līdzīgu, pozitīva attieksme vienam pret otru.
     Infrastruktūra, iespējas jauniešiem brīvi pārvietoties ar sabiedrisko transportu uz vietām, kur notiek sabiedriskās aktivitātes, pieejama izglītība, darba iespējas, kultūras un sporta pasākumi, ikdienas dzīvei nepieciešamie pakalpojumi.
     Informācija un tās pieejamība, lai jaunieši varētu izmantotu savas iespējas aktīvā līdzdalībā, projektu rakstīšanā, savas vides veidošanā u.c. jomās.