Latvijas pilsoniskā aliance
  • Vai Latvijā pastāv pilsoniskās sabiedrības finanšu ilgtspēja?

    20.10.2017. norisinājās biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” rīkotā konference “Pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgas attīstības izaicinājumi”, kurā partneri no Zviedrijas “Global Utmaning” (domnīca, līdzīga kā PROVIDUS Latvijā) un partneriem no Igaunijas “Praxis Center for Policy Studies” (domnīca, līdzīga PROVIDUS Latvijā) un “Network of Estonian Nonprofit Organizations” (NVO jumta organizācija, kā Latvijas Pilsoniskā alianse Latvijā) prezentēja datus par nevalstiskā sektora finanšu situāciju.

    Prezentāciju mērķis bija iegūt redzējumu par pilsoniskās sabiedrības izaicinājumiem Latvijā, salīdzinot ar Igaunijas un Zviedrijas situācijām, kā arī, izrietot no secinājumiem, kopīgi diskutēt par iespējamiem risinājumiem pilsoniskās sabiedrības ilgtspējas nodrošināšanai Latvijā. Pielikumā ir pievienota prezentācija ar visu trīs valstu datiem.


    Šis pasākums ir tapis ar Ziemeļvalstu Ministru padomes finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild projekta vadītāji un tas ne vienmēr atspoguļo Ziemeļvalstu Ministru padomes oficiālo viedokli vai politiskās nostādnes.

    Pielikumi