Latvijas pilsoniskā aliance
 • Uzsākam ziedojumu kampaņu "Kopā mēs varam radīt pārmaiņas"

  Aicinām Tevi atbalstīt demokrātiju, ziedojot, lai mēs, Latvijas Pilsoniskā alianse, varam turpināt veikt būtiskus darbus nevalstisko organizāciju (NVO) interešu aizstāvībā, sabiedrības līdzdalības veicināšanā, pilsoniskās sabiedrības izglītošanā, pētniecībā, kapacitātes stiprināšanā un sadarbības veicināšanas jomās.


  Alianse 15 gados ir stiprinājusi pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstījusi Latvijas nevalstisko organizāciju kopējās intereses un veidojusi labvēlīgu tiesisko un finansiālo vidi sektorā. Alianse ir veicinājusi dialogu, pieredzes apmaiņu, problemātikas un interešu apzināšanu starp nevalstiskajām organizācijām Latvijā. Kā NVO jumta organizācija, esam apkopojuši nevalstiskā sektora intereses un veidojuši konstruktīvu, uz sadarbību balstītu dialogu ar valsts pārvaldi, aizstāvot nevalstiskā sektora intereses.


  Mēs nodrošinām ekspertīzi jautājumos, kas saistīti ar nevalstisko sektoru Latvijā, apkopojot un daloties ar daudzpusīgu informāciju, pieredzi, kā arī starptautisko praksi. Tādējādi esam nozīmīgs partneris dialogam par nevalstiskā sektora jautājumiem valstiskā līmenī.


  Aizvadītajos gados ielikām pamatus turpmākai sektora izaugsmei un veiksmīgākai sadarbībai ar publisko pārvaldi. Šogad turpināsim darbu pie iesākto iniciatīvu nostiprināšanas un attīstības. Šogad plānojam veikt aktivitātes, uzsvaru liekot uz nevalstiskā sektora atpazīstamības un izpratnes veicināšanu sabiedrībā par pilsonisko līdzdalību visos sektoros. Kā arī uzņemties aktīvi iestāties par spēcīgas pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā.

   

  Atbalsti demokrātiju, ziedo!
  Biedrība „Latvijas Pilsoniskā alianse”
  Reģ. Nr. 40008087708
  Swedbank:LV24HABA0551009349318