Latvijas pilsoniskā aliance
  • “Ukraiņi Latvijā” aicinās uz diskusiju, meistarklasēm un festivālu

    No 2017. gada maija līdz augustam biedrība “Latvijas Ukraiņu biedrību apvienība” īsteno projektu “Ukraiņi Latvijā”. Tas norit projektu konkursa “Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai 2017” ietvaros mazākumtautību nevalstisko organizāciju atbalsta jomā. Projekta galvenais mērķis ir veicināt identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu, ukraiņu tradīciju un folkloras attīstību, tā sekmējot etnisko saskaņu un attīstot sabiedrības izpratni un   izskaužot sabiedrībā valdošos stereotipus, kas balstīti uz šī brīža politisko situāciju Ukrainā,  un veidojot saliedētu sabiedrību Rīgas reģionā.


    Nozīmīgākais pasākums projekta gaitā būs Ukraiņu kultūras festivāls “Baltijas trembits”, kurš norisināsies 8. jūlijā, Rīgā, Vērmanes dārzā. Festivālā pulcēsies 14 ukraiņu mākslinieciskie kolektīvi no Latvijas un vieskolektīvi no Ukrainas, Lietuvas un Igaunijas, lai koncertā izdziedātu skaistākās ukraiņu dziesmas un izdejotu raitākos deju soļus. Dalībnieki piedalīsies gājienā, demonstrējot krāšņos ukraiņu tautas tērpus. Vēl šajā dienā apmeklētājiem būs skatāma rokdarbu izstāde un amatnieku tirdziņš, kā arī būs iespēja iepazīt ukraiņu nacionālās virtuves tradicionālos ēdienus, to pagatavošanas noslēpumus.


    Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā alianse” un Kultūras ministriju projekta „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.