• Tuvojas 17. Baltijas jūras reģiona NVO forums

  Vai Tu jau esi 17. Baltijas jūras reģiona NVO foruma dalībnieku vidū? Vēl vari paspēt pieteikties dalībai forumā, aizpildot pieteikuma anketu un izvēloties sev vēlamo darba sesiju.


  Informāciju par pasākuma norisi, lektoriem, darba grupām joprojām papildinām, tāpēc aicinām sekot līdzi Facebook jaunumiem.


  17. Baltijas Jūras reģiona forums Rīgā norisināsies no 9. līdz 11. maijam, kurā 3 dienu garumā ap 100 NVO aktīvistu, valdības pārstāvju, akadēmisko aprindu un mediju cilvēku no 11 Baltijas jūras reģiona valstīm pulcēsies, apspriedīs, izveidos personiskus kontaktus, meklēs projektu partnerus un tīklosies, lai izveidotu un stiprinātu pilsoniskās sabiedrības sadarbību reģionā.


  Baltijas jūras nevalstisko organizāciju foruma mērķis ir izteikt pilsoniskās sabiedrības stingro apņemšanos reģiona ilgtspējīgā attīstībā, veidojot aktīvu un atbildīgu pilsoniskumu un veicinot dažādu ieinteresēto personu un pilsoniskās sabiedrības uzticēšanos.


  Foruma noslēgumā tiks sagatavota un iesniegta pilsoniskās sabiedrības dalībnieku deklarācija par Baltijas jūras reģiona turpmāko attīstību, kā arī tiks demonstrēta plaša labāko pilsoniskās sabiedrības prakses dažādība, lai veicinātu turpmāko praktisko iniciatīvu apmaiņu un attīstību.
  Kā iepriekš informējām, no pagājušā gada 1. jūlija Latvija uzsāka prezidentūru Baltijas jūras valstu padomē. Tās ietvaros arī tiks rīkots Baltijas jūras reģiona NVO forums. Tā organizēšanu un darba koordināciju ir uzņēmusies biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”, kas ir Baltijas jūras reģiona NVO tīkla nacionālais pārstāvis, sadarbībā ar  Latvijas Platforma attīstības sadarbībai “LAPAS”. Baltijas jūras valstu padome ir Baltijas jūras reģiona valstu sadarbības formāts, kurā ietilpst trīs Baltijas valstis, piecas Ziemeļvalstis, kā arī Vācija, Polija, Krievija un Eiropas Komisija.