Latvijas pilsoniskā aliance
 • Turpina skatīt Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu

  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē, kurā lēma  par  Sabiedriskā pasūtījuma gada plāna izstrādi, saturu un īstenošanas kārtību -  Latvijas Pilsoniskā alianse, aicināja diskusijās par mediju saturu ņemt vērā uzticēšanās un demokrātijas krīzes, ko pierāda/ apliecina arī jaunājie dati un pētījumi (kritiski zema iedzīvotāju pilsonisko un politisko līdzdalība, pēdējo gadu zemā līdzdalība vēlēšanās, tikai 9% iedzīvotāju var uzskatīt par pilsoniski aktīviem (Eiropas Sociālā pētījuma rezultāti),  iedzīvotāju uzticēšanās īpatsvars valsts pārvaldei Latvijā ir 31%, kas ir ceturtais sliktākais rādītājs ES (Eurobarometer standartu 89 (2018)).

  Latvijā pastāv demokrātijas krīze, ko radījusi plaisa starp publisko pārvaldi un sabiedrību, publiskās pārvaldes nepilnvērtīgs dialogs ar pilsonisko sabiedrību. (“The Economist”  Demokrātijas indekss 2018)), u.c.


  Ņemot vērā minētos faktus, un ievērojot Nacionālā drošības koncepcijā noteikto - nacionālās drošības jautājums ir spēcīga pilsoniskā sabiedrība, kurai ir vienota izpratne jautājumos par tās vērtīborientāciju - aicinām Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu saturā paredzēt mērķtiecīgu stratēģisko komunikāciju par pilsoniskās sabiedrības un demokrātisku procesu jautājumiem, lai mazinātu plaisu starp sabiedrību un valsti un veicinātu pilsonisko un politisko līdzdalību.


  Iespējamais risinājums mērķtiecīgas komunikācijas nodrošināšanai ir papildināt likumprojekta 11. panta ceturto daļu ar papildus apakšpunktu: 8) veicināt auditorijas izpratni par pilsoniskās sabiedrības, tai skaitā nevalstisko organizāciju, un pilsoniskās līdzdalības lomu demokrātiskā valstī.
  6. februārī plkst. 10 Saeimā notiks Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumu sēde. Aicinām NVO pārstāvjiem būt aktīviem un iesaistīties!