• Trīspusējās sadarbības padomes darba grupas sēdē lemtais

     16. aprīlī Trīspusējas sadarbības padomes darba grupā diskustēja par Valdības Rīcības plānu, kurā tika saskatītas nepilnības un ieteikti veicamie uzlabojumi Rīcības plāna uzlabošanai. Arodbiedrību pārstāvji ierosināja atlikt Rīcības plāna apstiprināšanu, kamēr valdība ar sociālajiem partneriem nevienosies par papildinājumiem, savukārt Latvijas Darba devēju konfederācijas padome uzstāja uz savu sagatavoto lēmumprojektu, kas paredzēja, ka Rīcības plāns tiek apstiprināts, bet ar papildinājumiem. Pēc īsa sēdes pārtraukuma, kura laikā notika saruna ar arodbiedrībām, tika panākta vienošanās rīcības plānu apstiprināšanai ar lēmumprojektā ietvertajām atrunām.

    Uz nākamo NTSP sēdi valdības vadītājs Krišjānis Kariņš nāks ar ziņojumu, kā un kur precīzi Rīcības plānā ir iekļauti papildinājumi, un kā tos paredzēts īstenot.