Latvijas pilsoniskā aliance
  • Trešdien notiks Memoranda padomes sēde

    18.04.2018. plkst. 11.00 notiks Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības Memoranda īstenošanas padomes sēde. Darba kārtībā iekļauta Finanšu ministrijas prezentācija par sagatavotajiem priekšlikumiem grozījumiem Sabiedriskā labuma organizāciju likumā, tai skaitā par noteikumiem, kas ieviesti pēc nodokļu politikas reformas un ierobežo sabiedriskā labumu organizāciju iespējas nodot finansējumu citai organizācijai, it īpaši skarot fondu darbību. Tāpat Pārresoru koordinācijas centrs sniegs aktuālo informāciju par Latvijas ziņojuma Apvienoto Nāciju Organizācijai par Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu izstrādes gaitu. Ja vēlaties piedalīties sēdes klātienē, informāciju par organizācijas pārstāvju dalību (norādot sēdes dalībnieku datus šādā secībā: uzvārds, vārds un personas koda pirmā puse) lūgums līdz 2018.gada 17.aprīļa plkst. 17. 00 nosūtīt uz e-pastu: nvo@mk.gov.lv. Tāpat sēde būs skatāma Ministru kabineta mājas lapā www.mk.gov.lv.