Latvijas pilsoniskā aliance
  • Tikšanās ar premjeru

    2018. gada 7. jūnijā Latvijas Pilsoniskā alianse pēc ilgstošiem atgādinājumiem tikās ar Ministru prezidentu Māri Kučinski. Sarunā tika pārrunāta situācija nevalstiskajā sektorā un Latvijas Pilsoniskā alianse iesniedza premjeram konkrētus priekšlikumus dialoga uzlabošanai, valdības – MK sadarbības mehānisma uzlabošanai, nelabvēlīgu lēmumu pret cilvēku pamattiesību īstenošanu labošanai un finansējuma problēmas samazinājuma risināšanai.

    Tikšanās laikā tika diskutēts par to, ka nevalstiskajam sektoram ir vajadzīgs ātrs un efektīvs veids, kā nopietnas problēmas izrunāt ar premjeru vai viņa biroju. Latvijas Pilsoniskā alianse ir jumta organizācija NVO sektorā, tomēr sadarbība ar šo valdību līdz šim nebija veiksmīga, ko pēc sarunas premjers ir apņēmies labot un izveidot ciešu sadarbību lēmumu pieņemšanas procesā. Latvijas Pilsoniskā alianse sarunā vērsa uzmanību arī uz finansējuma problemātiku nevalstiskajā sektorā. Ņemot vērā ziedojumu samazinājumu un valsts iestāžu vēlmi ierobežot saimniecisko darbību, premjers piekrita budžeta veidošanas gaitā pārskatīt iespējamas jaunas finansēšanas modeļa iespējas, NVO fonda ikgadējo finansējuma palielinājumu tādā līmenī, kāds tas nostiprināts politikas plānošanas dokumentos.


    Tā kā risināmo jautājumu ir daudz un valdība ir izrādījusi vēlmi uzlabot dialogu ar pilsonisko sabiedrību, jau sarunas laikā notika vienošanās par nākamo tikšanos ar mērķi pārrunāt progresu šajos jautājumos. 
    Tikšanās piedalījās Ministru prezidents Māris Kučinskis, Ministru prezidenta biroja vadītājs Māris Krastiņš, Ministru prezidenta padomnieks juridiskajos jautājumos Sandis Voldiņš, kā arī Latvijas Pilsoniskās alianses Padomes priekšsēdētājs Uldis Dūmiņš, direktore Kristīne Zonberga un rīcībpolitikas un stratēģiskā virziena vadītāja Zaiga Pūce.