• Tiekamies ar Skola2030 pārstāvjiem

    2.jūlijā Latvijas Pilsoniskā alianse tikās ar Skola2030 pārstāvjiem, lai pārrunātu pilsoniskās izglītības iekļaušanu kompetenču izglītības saturā, paredzot to jau sākotnējos plānošanas dokumentos, tai skaitā plānotajos sasniedzamajos rezultātos sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā. Tāpat tika pārrunāts, kā nevalstisko organizāciju pārstāvji varētu līdzdarboties mācību programmu izveides un ieviešanas procesā. Abas puses vienojās, ka tad, kad tiktu izstrādāti mācību programmu paraugi skolotājiem, procesā tiks aicināti arī NVO sniegt priekšlikumus konkrētām aktivitātēm,  kā arī vēlāk ikvienam būs iespēja iesūtīt savus materiālus īpaši izveidotajā datu krātuvē.