• Tavam darbam – pētījums par NVO sektoru

    Lai veiksmīgi uzrakstītu projektu, svarīgi ir aprakstīt esošo situāciju un balstīties uz faktiem, lai atspoguļotu iespējamos risinājumus. Latvijas Pilsoniskā alianses aicina iepazīties ar pētījumu “Pārskats par NVO sektoru Latvijā. 2013.” , kurā ir apkopoti aktuālākie dati par NVO sektoru Latvijā. Pētījumā var atrast dažādus interesantus aspektus reģionālā, finanšu, nodarbinātības, ziedošanas griezumos, kas NVO var palīdzēt veiksmīgi papildināt sava projekta pieteikumu.
    Papildus aicinām iepazīties ar Latvijas Fakti veikto sabiedriskās domas aptaujas Sabiedrības viedoklis par NVO sektoru Latvijā rezultātiem un publicitātes kvalitatīvo analīzi, ko veica Nacionālā informācijas aģentūra LETA.
    Nākamais pētījums par NVO sektoru Latvijā tiks veikts 2015. gadā. Pētījumu veikšana nodrošinās regulāru un kvalitatīvu informāciju par NVO sektora attīstību Latvijā.    Aktivitāte ir projekta Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā aktivitāte un tas tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.