• Straujumas valdība var paspēt „ielikt pamatus” Latvijas NVO fonda izveidei!

  Biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse vērsusies pie ministru prezidentes kandidātes Laimdotas Straujumas, lai aicinātu par vienu no valdības prioritātēm noteikt Latvijas NVO fonda izveidi.


  Jau 2012. gadā valdība uzņēmās izveidot Latvijas Nevalstisko organizāciju fondu, kura darbība sāktos 2013. gadā, tomēr līdz šim brīdim nav izstrādāts redzējums par fonda mērķiem, darbību, sniegtā atbalsta veidiem un tā apjomu Latvijas NVO sektoram. Šobrīd Latvijas biedrības un nodibinājumi veic savu darbību un izvērš aktivitātes, pateicoties Eiropas Ekonomikas zonas, Norvēģijas un Šveices valdību dāsnajai atbalstam, kā arī, pateicoties pašvaldību projektu konkursiem un saņemtajiem ziedojumiem, kas tiek novirzīti konkrētā mērķa īstenošanai. Organizētās pilsoniskās sabiedrības aktivitāte no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem mērķtiecīgai sabiedrības saliedēšanai, integrācijai un iedzīvotāju labklājības stiprināšanai, nav atbalstīta.
  Latvijas NVO fonda izveides priekšnoteikums ir politiskā apņemšanās to paveikt un patiesi ceram, ka Laimdotas Straujumas valdība liks pamatus Latvijas Nevalstisko organizāciju fonda izveidei, izmantojot valsts budžeta līdzekļus.


  Šajā kontekstā būtisks ir arī jautājums par finansējuma novirzīšanas procesu un tā caurspīdīgumu Latvijas NVO fondam. Saskaņā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) ikgadējiem ziņojumiem un Valsts kancelejas apkopojumu, NVO sektoram ik gadu uzdevumu veikšanai dažādas institūcijas piešķir teju 15 miljonus eiro. Tomēr šī sistēma nav universāla un ne visos gadījumos ir caurspīdīga, vai arī citos gadījumos lieki birokratizēta. Esošajai finansējuma pārdales sistēmai ir vairāki trūkumi:

  1) finansējuma pārdale nav caurskatām un ir atsevišķu, ne mazāk svarīgu jautājumu izslēdzoša;

  2) finansējuma piešķiršana ne vienmēr izriet no nozares definētajiem plānošanas dokumentiem, bet no ad hoc vajadzībām un noteiktu grupu spējām „būt īstajā laikā īstajā vietā”.

  eLPA aicina jauno valdību apņemties izveidot sociālās uzņēmējdarbības konceptu un paredzēt visu nepieciešamo atbalstu, lai nākamo gadu laikā sociālo uzņēmēju darbības rezultātā tiktu mazināts to cilvēku skaits, kuri pakļauti nabadzības riskam un lai vairotu Latvijas iedzīvotāju spējas stiprināt savu drošumspēju.
  Vairāk par eLPA priekšlikumiem jaunajai valdībai vari lasīt pielikumā.

  Pielikumi