• Starpkultūru dialogu gads 2008

  Šis gads visā Eiropas Savienībā tiek atzīmēts kā Starpkultūru gads. Lai Latvijā veicinātu kultūru dažādību, 2008. Starpkultūru dialoga gadam ir izvirzīti šādi mērķi:
  1. Popularizēt kultūru dažādības politiku skolās, augstskolās, mazākumtautību NVO sektorā;
  2. Intensificēt pastāvošo kultūru dažādības izpausmes visās publiskās telpas sfērās, it sevišķi rasu, etniskajā, reliģiskā jomā, atbalstot kultūru mijiedarbības projektus;
  3. Iesaistīt Latvijas plašsaziņas līdzekļus dažādības izplatīšanā, atbalstot darbību, kas ir vērsta uz dažādu kultūru grupu pārstāvniecību gan plašsaziņas līdzekļu saturā, gan darbībā, it sevišķi internetā;
  4. Atbalstīt kultūru dažādību attālos Latvijas rajonos un lauku rajonos.
  Kā prioritāras mērķgrupas un sadarbības partneri 2008. Starpkultūru dialoga gadā ir definētas:
  1. Mazākumtautības, it sevišķi Latvijā dzīvojošie čigāni (romi);
  2. Reliģiskās minoritātes;
  3. NVO, kas darbojas 2008. gada prioritāšu ietvaros;
  4. Studējošie, jaunieši;
  5. Latvijas plašsaziņas līdzekļi.
  Vairāk par Starpkultūru gadu varat lasīt www.integracija.gov.lv