• Starpkultūru dialoga projektu darbnīcā atbalstītas divas projekta idejas

  21. novembrī noritēja Latvijas Pilsoniskās alianses rīkotais seminārs – darbnīca, kurā visas dienas garumā tās dalībnieki uzzināja pielietotās projekta izstrādes metodes, iepazina citu valstu projektu piemērus un attīstīja savas projekta idejas.

   

  Starptautiskā starpkultūru jomas eksperte Marina Gurbo padziļināja dalībnieku izpratni par starpkultūru dialogu. Kā arī viesa plašāku skaidrojumu par starpkultūru jēdzienu, kas šobrīd sabiedrībā tiek uztverts ļoti šaurā nozīmē. Starpkultūru aktivitātes nav vien tās, kurās kopīgi darbojas mazākumtautību pārstāvji ar pamatnāciju. Marina aicināja starpkultūru dialogu uztver plašākā kontekstā, jo tai ir dažādas izpausmes. Kā vienu no piemēriem minot dialogu starp dažādām sabiedrības grupām.

   

  Semināra laikā lektore arī piedāvāja dažādas platformas, kā iespējams īstenot starpkultūru dialogu. Dalībnieki iegūtās zināšanas pielietoja praktiski savu projektu ideju attīstīšanai. Dienas izskaņā divas projekta idejas ieguva atbalstu, kas pavisam drīz pārtaps vērtīgi realizētās iniciatīvās. Viena no atbalstītajām idejām ir starpkultūru dialogs starp jauniešiem un senioriem, lai sabiedrībā sekmētu starppaaudžu ilgtermiņa sadarbību. Kā otra atbalstītā projekta ideja - dialogs starp apkalpojošās jomas darbiniekiem un neredzīgiem vai vājredzīgiem, lai sabiedrībā rosinātu toleranci un izpratni par to, ar kādiem šķēršļiem sastopas sabiedrības grupa, kurai ir redzes invaliditāte.

   

  Pasākums notiek saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un Latvijas Pilsoniskās alianse savstarpēji noslēgtā līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.