• Seminārs par starpkultūru dialogu un iecietību jaunatnes projektos

    2008.gada 22. - 23. maijā kampaņas „1001 Actions for Dialogue" ietvaros tiek rīkots seminārs jaunatnes darbiniekiem un NVO pārstāvjiem „Starpkultūru dialogs un iecietība jaunatnes projektos". Mērķis: Paaugstināt dalībnieku zināšanas un prasmes un jaunatnes darba efektivitāti jautājumos, saistītos ar starpkultūru dialogu un iecietību, lai mazinātu stereotipu un aizspriedumu veidošanos Latvijas sabiedrībā, it īpaši jauniešu vidū. Lai pieteiktos, aicinām aizpildīt pieteikuma veidlapu un to nosūtīt līdz 20.maijam uz e-pasta adresi: latvia@moe-online.com vai pa faksu 6722 72 07