• Sekretariāta mājas lapa tagad pieejama vieglajā valodā

    Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta mājas lapa www.integracija.gov.lv ir pieejama arī vieglajā valodā. Tādējādi par sabiedrības integrācijas jautājumiem informāciju iegūs cilvēki, kuri dažādu apsvērumu dēļ nevar uztvert ikdienā lietoto rakstīto tekstu.