Latvijas pilsoniskā aliance
  • Saulkrastu novadā “Mazais 100-gades pilsonis” izglīto par pilsonisko aktīvismu

    Novembrī par pilsonisko aktivitāti un līdzdalību kampaņas “Mazais 100-gades pilsonis” ietvaros tika izglītoti skolēni Saulkrastu novadā. Saulkrastu novada bibliotēka aicināja skolēnus aizdomāties par savām iespējām iesaistīties un būt pilsoniski aktīviem.

    Kampaņas ietvaros tika izspēlēta argumentācijas spēle “Četri stūri”, kuras ietvaros bija iespēja uzzināt vienam otra viedokli, pārdomāt, ņemot vērā uzstādījumu, ka nav pareizo un nepareizo atbilžu. Kopumā jauniešu noskaņojums, lai gan bieži noskaņots uz problēmām, vērsts arī uz iespēju pašiem mainīt un uzlabot vidi sev apkārt. Kampaņā piedalījās Saulkrastu vidusskolas 1. a, 1.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 6.a un 6.b klases skolēni, kā arī Zvejniekciema vidusskolas 6. un 7. klašu skolēni. Vairāk informācijas var atrast šeit.


    Kampaņa tiek īstenota biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" un Kultūras ministrijas projekta "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialogu jomā" ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.