• Saskaņošanas sanāksme par grozījumiem Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā

    17.jūlijā notika saskaņošanas sanāksme par likumprojektu “Grozījumi Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā”, pēc kuras likumprojekts tiks pieteikts uz Valsts sekretāru sanāksmē.


    Likumprojektā ir noteiktas papildus prasības paaugstināta riska pasākumu organizatoriem, kas attiecas uz drošības nodrošinājumu pasākumos, un turpmāk par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgajai personai būs jābūt vismaz divu gadu pieredze fiziskās drošības pasākumu plānošanā vai īstenošanā, kā arī organizatoram jāizstrādā paaugstināta riska pasākuma drošības plānu.  Šāda prasība ir noteikta, lai pasākuma organizators izvērtētu iespējamos apdraudējumus un drošības riskus pirms konkrētā paaugstinātā riska pasākuma un varētu reaģēt dažādās apdraudējuma situācijās.


    Publisks pasākums par paaugstināta riska pasākumu kvalificējas, ja tā apmeklētāju un dalībnieku plānotais kopējais skaits pārsniedz 5000 personu, vai, ja publisks pasākums plānots pierobežas joslā vai mērķauditorija ir īpaši aizsargājamo personu grupa (piemēram, bērni, seniori, personas ar kustību traucējumiem, personas ar īpašām vajadzībām) – 1000 personu.