• Saeimas un NVO Sadarbības grupas tikšanās

  6.augustā tikās Saeimas un NVO Sadarbības grupa, lai savstarpēji izrunātu, kā šai sadarbības institūcijai, kas minēta Deklarācijā par pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām, būtu jādarbojas un kāds ir tās mandāts. Kā trīs svarīgākie uzdevumi, ņemot vērā Deklārijā un foruma rezolūcijā, tika noteikti:
   +sekot līdzi rezolūcijā iekļauto priekšlikumu ieviešanai;
   +veicināt pilsoniskās sabiedrības un Saeimas sadarbību;
   +līdzorganizēt Saeimas un NVO forumu.

  Dikusiju par turpmāk veicamajiem soļiem, NVO pārstāvji turpinās 14.augustā.


  Sadarbības grupas locekļi: Kristīne Zonberga, Latvijas Pilsoniskā alianse, Agnija Jansone, Latvijas skauti un gaidas, Inese Tauriņa, Delna Sabiedrība Par Atklātību, Kirils Solovjovs, Latvijas Studentu apvienība un Inese Siliņa, Kurzemes NVO centrs.