• Saeimas un NVO Sadarbības grupas tikšanās

    Kā iepriekš informējām, Saeimas un NVO foruma noslēgumā tika ievēlēti jauni Koordinācijas grupas locekļi: Kristīne Zonberga, Latvijas Pilsoniskā alianse, Agnija Jansone, Latvijas skauti un gaidas, Inese Tauriņa, Delna Sabiedrība Par Atklātību, Kirils Solovjovs, Latvijas Studentu apvienība un Inese Siliņa, Kurzemes NVO centrs.


    Savukārt 10.jūnija foruma rezolūcija beigu daļā tika iekļauta sadaļa “Ieviešanas uzraudzība”, kurā tika noteikts: “Deklarācijā par pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām ietverts Saeimas aicinājums izveidot sadarbības institūciju, kas koordinē ikgadējo Saeimas un NVO foruma organizēšanu un uzrauga forumā apkopoto priekšlikumu izskatīšanu Saeimas komisijās un to turpmāko virzību, Saeimai iekļaujot NVO pārstāvjus lēmumu pieņemšanas procesā. Atbalstām, ka Latvijas Pilsoniskā alianse ir pastāvīgā nevalstisko organizāciju pārstāvniecība šajā sadarbības institūcijā, un katru otro gadu Saeimas un NVO foruma ietvaros tiek izvirzīti papildus četri nevalstisko organizāciju pārstāvji. Par procedūru, kādā tiek izvirzīti šie pārstāvji, vienojas esošā sadarbības institūcija, tāpat šī institūcija vienojas par procedūru gadījumos, ja kāds pārstāvis pamet institūciju vai arī rodas situācijas, kad institūcija nespēj pilnvērtīgi darboties esošā sastāvā.”


    Tā kā nav izstrādāta precizēta procedūra, kā šai sadarbības institūcijai, kas minēta Deklarācijā, ir jāuzrauga forumā apkopoto priekšlikumu izskatīšanu Saeimas komisijās un to turpmāko virzību,  8.augustā ievēlētie pārstāvji tiksies, lai pārrunātu, kā efektīvāk īstenot doto mandātu.