• Saeima pieņem grozījumus Sabiedrības integrācijas fonda likumā

  Saeimas deputāti šodien trešajā lasījumā ar 57 PAR, 2 PRET un 18 atturoties atbalstīja grozījumus Sabiedrības integrācijas fonda likumā. Ar tiem uzlabota fonda darbība un tās pārraudzība. Paldies deputātiem par atbalstu. 


  Šis ir būtisks panākums NVO sektoram. Šī jautājuma sakārtošanā veltījām vairāku gadu garumā. Pagājušā gada 27.jūnijā Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē Kultūras  ministrija ziņoja par  sagatavotajiem grozījumiem Sabiedrības integrācijas fonda likumā. Latvijas Pilsoniskā alianse atbalstīja Kultūras ministrijas izstrādātos grozījumus, kā arī nostāju publiski pauda ar atklātu vēstuli valsts augstākajām amatpersonām, politiķiem un medijiem.


  Atgādinām, ka nevalstiskās organizācijas neapmierinātību ar SIF darbību, pieņemtajiem lēmumiem un pārlieku lielo birokrātiju, gadiem ilgi bija vērsušas publiskās pārvaldes uzmanību un aicinājušas novērst nepilnības. Par tiem norādīja arī zvērinātu advokātu birojs “COBALT”, kas savā atzinumā “Sabiedrības integrācijas politikas organizatoriskā un tiesiskā ietvara pilnveides iespējas” ietvēra ne tikai kritiku, bet konkrētus priekšlikumus sabiedrības integrācijas jomas pārvaldības pilnveidei. Integrācijas fondam ir jābūt institūcijai, kas stiprina pilsonisko sabiedrību,  kas līdz šim bija gluži pretēji – tā tika vājināta ar pārlieku birokrātiju, necaurspīdīgu pārvaldību konkurēšanu ar nevalstiskajām organizācijām.
  Likums nosaka, ka: 
  >> turpmāk SIF nolikumu apstiprinās Ministru kabinets, nevis fonda padome, kā līdz šim.

  >>paredzēts, ka, administrējot valsts budžeta apakšprogrammas sabiedrības integrācijas jomā, fonds atradīsies Kultūras ministrijas pārraudzībā.


  >>paredz, ka fonda padomes sastāvā turpmāk būs Ministru prezidents, kultūras ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, labklājības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, kā arī tieslietu ministrs.
  >> padomes sastāvā iekļauti četri nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuriem par pienākumu pildīšanu plānots piešķirt atlīdzību. Ministru prezidentu un ministrus varēs aizvietot pilnvarotās personas.


  >>Fonda padomes locekļi padomes priekšsēdētāju no sava vidus varēs ievēlēt tikai uz pieciem gadiem. Uz pieciem gadiem atklātā konkursā izraugāms arī fonda sekretariāta direktors, un šo amatu varēs ieņemt ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.


  >> izmaiņas nosaka arī vairākus jautājumus, par kuriem fonda padomei jālemj sēdēs klātienē. Savukārt sēžu protokoliem 10 dienu laikā būs jābūt pieejamiem fonda mājaslapā.


  >>noteikts, ka sekretariāta pieņemtos administratīvos aktus un faktisko rīcību varēs apstrīdēt fonda padomē. Savukārt padomes pieņemtos administratīvos aktus un faktisko rīcību varēs pārsūdzēt administratīvajā tiesā.

  Pielikumi