• Saeima pieņem grozījumus Sabiedrības integrācijas fonda likumā

   

  Saeimas deputāti šodien trešajā lasījumā atbalstīja grozījumus Sabiedrības integrācijas fonda likumā. Ar tiem uzlabota fonda darbība un tās pārraudzība.

   

  Likums nosaka, ka

   

  >> turpmāk SIF nolikumu apstiprinās Ministru kabinets, nevis fonda padome, kā līdz šim.

   

  >> paredzēts, ka, administrējot valsts budžeta apakšprogrammas sabiedrības integrācijas jomā, fonds atradīsies Kultūras ministrijas pārraudzībā.

   

  >> paredz, ka fonda padomes sastāvā turpmāk būs Ministru prezidents, kultūras ministrs, izglītības un zinātnes ministrs, labklājības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, kā arī tieslietu ministrs.

   

  >> padomes sastāvā iekļauti četri nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuriem par pienākumu pildīšanu plānots piešķirt atlīdzību. Ministru prezidentu un ministrus varēs aizvietot pilnvarotās personas.

   

   

  >> Fonda padomes locekļi padomes priekšsēdētāju no sava vidus varēs ievēlēt tikai uz pieciem gadiem. Uz pieciem gadiem atklātā konkursā izraugāms arī fonda sekretariāta direktors, un šo amatu varēs ieņemt ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.

   

  >> Izmaiņas nosaka arī vairākus jautājumus, par kuriem fonda padomei jālemj sēdēs klātienē. Savukārt sēžu protokoliem 10 dienu laikā būs jābūt pieejamiem fonda mājaslapā.

   

  >> noteikts, ka sekretariāta pieņemtos administratīvos aktus un faktisko rīcību varēs apstrīdēt fonda padomē. Savukārt padomes pieņemtos administratīvos aktus un faktisko rīcību varēs pārsūdzēt administratīvajā tiesā.