• Sabiedriskās konsultatīvās padomes sēdē lemtais

    22. novembrī Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga piedalījās Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) Sabiedriskās konsultatīvās padomes (SKP) sēdē.


    Sēdē ievēlēja jaunu SKP priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieci. Priekšsēdētājas amatu turpmāk ieņems “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktore Liene Gatere, bet par priekšsēdētājas vietnieci tika iecelta Latvijas Juristu apvienības Valdes locekle Kitija Bite. Sēdē tika uzņemts arī jauns SKP padomes loceklis - “Latvijas Pašvaldību savienība” Apsveicam!


    Sēdes turpinājumā KNAB informēja par strukturālajām pārmaiņām KNAB. Kā arī sniedza ziņojumu par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādņu īstenošanas starpposma novērtējumu. Vērtējot SKP nākotnes darbību, kā arī padomes un biroja sadarbību, Latvijas Pilsoniskās alianses direktore Kristīne Zonberga norādīja, ka lielāka uzmanība jāvelta tam, kā uzlabot sabiedrības līdzdalības jautājumus. Par piemēru minot, KNAB iesaistīšanu sabiedrības pārstāvjus likumprojektu izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesā.