• Sabiedriskā labuma organizāciju likums iesprūdis Saeimā

    4.jūnijā Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lēma pagarināt termiņu priekšlikumu iesniegšanai Sabiedriskā labuma organizāciju likumprojektam līdz 1.jūlijam, tādējādi lemjot, ka izmaiņas likumā, kuras sabiedriskā labuma sektors gaida jau gadiem, netiks pieņemti šajā sesijā.  Atgādinām, ka par nepieciešamību veikt grozījumus Sabiedriskā labuma likumā, pirms tam konsultējoties ar sektoru, sabiedriskā labuma organizācijas Finanšu ministriju aicinājušas, sākot no 2015.gada, kad konstatēja, ka likuma normas neatbilst mūsdienu realitātei, kā arī identificēja juridiskas nepilnības esošajā redakcijā.