Latvijas pilsoniskā aliance
 • Sabiedriskā labuma likumprojekta skatīšana Saeimā

  6.februārī Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdes darba kārtībā iekļauts Likumprojekts  "Grozījumi Sabiedriskā labuma organizāciju likumā" (Nr.198/Lp13)  pirms pirmā lasījuma.

   

  Kā iepriekš informējām, nevalstiskās organizācijas iebilda pret likumprojekta tālāku virzību, jo nebija notikušas plašas diskusijas ar sabiedriskā labuma organizācijām, kā arī netika ņemti vērā vairāki konceptuāli, sektoram būtiski ierosinājumu. Finanšu ministrijas piedāvājums bija virzīt likumprojektu tālāk apstiprināšanai valdībā un Saeimā, iekļaujot tikai tās likuma normas, par kurām panākta vienošanās – tās ir likuma normas, kas pamatā mazina birokrātiju Valsts ieņēmumu dienestā un viena likuma norma, kas būtu svarīgs nevalstiskajam sektoram, kas ir turpmāk iespēja ziedot arī pakalpojumus. Tajā pašā laikā 2018. gadā netika panākta vienošanās par sektoram svarīgiem konceptuāliem jautājumiem,  kā piemēram, vai sabiedriskā labuma organizācijas var būt profesionālas, cik lielā apmērā var veikt saimniecisko darbību. Šādas likuma normas Finanšu ministrija piedāvāja neiekļaut Likumprojektā un turpināt diskusijas ar nevalstisko sektoru.

   

  Saskaņā ar Memoranda padomes lēmumu,  šo jautājumu tālāka virzība ir iespējama pēc Memoranda darba plāna 2018.gadam 1.4.punktā noteiktās darba grupas darba pabeigšanas. Jautājumu risināšana atkarīga no Memoranda padomes darba grupas darba rezultāta – darba grupas ietvaros jāpanāk vienošanās par konkrētiem priekšlikumiem līdz 2019.gada 1.jūlijam, lai tos varētu iestrādāt likumprojektā Saeimas līmenī.