Latvijas pilsoniskā aliance
 • Sabiedrības integrācijas fonda likuma virzība

  6.martā Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā skatīja likumprojektu "Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā", kā rezultātā tika nolemts, ka tiks izveidota darba grupa, kurā skatīs vizualizētus priekšlikumus par Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) nākotnes reformu.
  Pirmā darba grupas sēde notika 11.martā, kurā skatīja iesniegtos priekšlikumus, kā arī diskutēja, vai grozījumi SIF likumprojektā ir nepieciešami uzreiz, lai padarītu efektīvāku SIF padomes darbu, vai tomēr turpināt diskutēt daudz plašāk un par daudz lielākām SIF strukturālām izmaiņām.


  Sēdes noslēgumā:


  + Vienojās, ka tomēr labāk būtu sadalīt SIF efektivitātes jautājumus 2 daļās, kas nozīmētu, ka esošo likumprojekta redakciju virza uz priekšu, lai padarītu efektīvāku padomes darbu un pārvaldību, bet vēlāk (aptuveni gada) kad jaunais padomes sastāvs būs darbojies, tiks veikts SIF efektivitātes audits un tiks skatīts, kas pēc būtības būtu maināms SIF struktūrā.


  + nevienojās par padomes izmēru. Visi bija vienisprātis, ka padome ir ne vairāk kā 9 cilvēku sastāvā, no tiem 4 būtu jābūt NVO.


  + izlemt, kā tiek iecelti NVO pārstāvji  – caur NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomi vai atstāt esošo sistēmu.


  Nākamā darba grupas sēde notiks 18.martā.