• Ratificēts Lisabonas līgums

    8.maijā Saeima ratificēja Lisabonas līgumu, ar ko groza Līgumu par Eiropas Savienību un Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu. Ratifikācijas process Latvijā tiks pabeigts, kad Valsts prezidents izsludinās likumu par Lisabonas līguma ratifikāciju. Pašreiz Lisabonas līguma ratifikācija ir pabeigta 11 ES dalībvalstīs - Ungārijā, Slovēnijā, Maltā, Rumānijā, Francijā, Bulgārijā, Polijā, Slovākijā, Portugālē, Dānijā un Austrijā. Paredzēts, ka Līgums stāsies spēkā 2009.gada 1.janvārī, ja to būs ratificējušas visas dalībvalstis.