• Publicējam Baltijas jūras reģiona NVO forumā gala ziņojumu

   

   

   

  No 9. līdz 11. maijam Rīgā norisinās 17. Baltijas jūras reģiona NVO forums, kurā 3 dienu garumā vienkopus satiekas eksperti un aktīvisti no 11 Baltijas jūras reģiona valstīm, lai diskutētu par Baltijas jūras reģionam būtiskiem jautājumiem.

   

  Foruma programmā tika ietvertas diskusijas un darbnīcas par pilsonisko līdzdalību un sektoru savstarpējo sadarbību globālā, Eiropas, nacionālā, lokālā un individuālā līmenī, vienlaikus skatot jautājumus no nevalstiskā, publiskā, biznesa un mediju skata punkta. Ar foruma gala ziņojumu aicinām iepazīties pielikumā.

   

  Baltijas jūras reģiona NVO foruma organizēšanu un darba koordināciju nodrošināja biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”, kas ir Baltijas jūras reģiona NVO tīkla nacionālais pārstāvis, sadarbībā ar  Latvijas Platforma attīstības sadarbībai “LAPAS”. Forums tapa sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju, Friedriha Eberta Fondu, Gētes institūtu, Ziemeļu Ministru padomes biroju, Zviedrijas vēstniecību, Somijas vēstniecību, Dānijas vēstniecību un Norvēģijas vēstniecību.

  Pielikumi