• Prēmijas par ieguldījumu vides aizsardzībā

    Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija līdz 2008.gada 1.februārim izsludina pretendentu izvirzīšanu prēmijas saņemšanai par ieguldījumu Latvijas vides aizsardzībā. Fonds piešķir atsevišķām fiziskām un juridiskām personām par ieguldījumu Latvijas vides aizsardzībā un tās mērķis ir veicināt sabiedrības ieguldījumu vides aizsardzībā, popularizējot atsevišķu personu veikumu šajā jomā. Kopējais prēmiju apjoms noteikts 50 000 LVL apmērā. Personām, kuras vēlas pieteikt pretendentus prēmijas saņemšanai, fonda administrācijā (Pils iela 17, Rīga, LV-1050) personīgi vai pa pastu no 2008.gada 21.janvāra līdz 1.februārim brīvā formā jāiesniedz informācija par pretendentu un pamatojumu, kāpēc pretendents tiek ieteikts prēmijas saņemšanai. Vēlams pievienot pretendenta darbību raksturojošus materiālus (piem. foto attēlus, publikācijas medijos). Pamatojumu, kāpēc pretendents tiek ieteikts prēmijas saņemšanai, vēlams iesniegt apjomā ne vairāk kā uz divām A4 formāta lapām.