• Plāns C Eiropas Savienības pilsoņiem

    Latvijas Pilsoniskā alianse piedalījās NVO tikšanās reizē Briselē, kur notika sarunas par ES pilsoņu līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos institucionalizāciju, ko paredz Plāns C Eiropas Savienības pilsoņiem jeb Plan C. Paredzēts, ka dokumentā ir jāiekļauj NVO tiesības uzsākt dialogu un debates par aktualitātēm ES, savukārt ES institūcijām ir pienākums izteiktos NVO priekšlikumus uzklausīt un ņemt vērā. Dokuments veicinātu NVO veidošanu ES dalībvalstīs un veidotu ciešākas attiecības starp ES pilsoņiem, starp ES pilsoņiem un ES institūcijām. Par Plānu C notiks diskusijas š.g. septembra sākumā, kurā piedalīsies vairāk kā 800 dalībnieku no visām ES dalībvalstīm. Pasākuma laikā diskutēs arī par budžeta līnijas iezīmēšanu EK budžetā pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm. Par nozīmīgo notikumu informēsim arī turpmāk. Pasākumu organizēja Eiropas līmeņa NVO tīkls European Civic Forum.