• Pilsoniskās līdzdalības apmācības NVO pārstāvjiem

    18. jūnijā Latvijas Pilsoniskās alianses birojā notika Pilsoniskās līdzdalības apmācības NVO pārtsāvjiem, kurā apskatīja tādus, jautājumus, kā: interaktīva skolēnu izglītošana par pilsoniskās līdzdalības jautājumiem, skolēnu iesaistes veicināšana, metodoloģijas apmācības, mācībspēka iesaiste, atgriezeniskās saites esamības motivēšana, bērnu drošības jautājumi, analītiskās domāšanas veicināšana.


    Latvijas Pilsoniskā alianse sadarbībā ar Vācijas Federatīvās Republikas vēstniecību Rīgā rīkoja pilsoniskās līdzdalības apmācības NVO pārstāvjiem, lai veiksmīgāk izglītotu jauniešus par pilsoniskās līdzdalības nepieciešamību un tās nozīmi demokrātijas stiprināšanā.