• Piesakies finansējumam konkursā par latviešu trimdas vēsturi un kultūru!

    Portāls www.latviesi.com informē, ka Latviešu Fonds aicina līdz 2008.gada 1.martam iesniegt projektu pieteikumus projektu konkursā. Projektiem ir jāatspoguļo un jādokumentē latviešu trimdas vēsture vai kultūras dzīve. Projektus iespējams pieteikt divās kategorijās - kā mazo projektu, kur izmaksas ir līdz $2,000 USD, un kā lielo projektu, kur projekta izmaksas var būs apmērā no $2,001 līdz $10,000 USD. Kopējā summa, kas šogad atvēlēta projektu konkursam - $50,000 USD. Projektu pieteikšanas norādījumus un veidlapu var atrast Latviešu Fonda mājas lapā (www.latviesufonds.info), sadaļā - Projektu Pieteikšana.