Latvijas pilsoniskā aliance
  • Piektie Zavoloko lasījumi

    Latvijas Vecticības institūts ir īstenojis projektu “Piektie starptautiskie Zavoloko lasījumi”. 05.-06.10.2017. Rīgā un Jelgavā noritēja 5.Starptautiskie Zavoloko lasījumi, kas tika veltīti Ivana Ņikiforoviča Zavoloko gaišajai piemiņai – 2017.gadā aprit 120 gadi kopš šis nepagurstošais cīnītājs par Vecticību nācis pasaulē.

    Starptautiskie Zavoloko lasījumi tika dibināti ar mērķi novērtēt Ivana Ņikiforoviča, izcilā Pomoras Vecticības pārstāvja un sabiedriskā darbinieka, senkrievu kultūras mantojuma zinātāja un glabātāja, mantojumu. Laika gaitā Zavoloko lasījumi kļuva par tikšanās vietu vecticībniekiem no dažādām valstīm un reģioniem, vienlaikus sniedzot iespēju iepazīties ar Vecticības pētnieku pienesumu Vecticības un vecticībnieku kultūras zinātniskā izpētē.

    Zavoloko lasījumi nav tikai Vecticības problēmām veltīta konference tās tradicionālajā izpratnē: tās ievirzi, tematiku  un iztirzājamās problēmas nosaka Zavoloko personība un jautājumi, kuri savulaik atradās Ivana Ņikoforoviča uzmanības lokā. Vairāk informācijas var atrast šeit.

    Projekts ir īstenots sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā alianse" un Kultūras ministriju projekta "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialogu jomā" ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.