• Pieejams CIVICUS globālais pārskats par pilsonisko sabiedrību pasaulē

    Starptautiskā tīkla organizācija CIVICUS laidusi klajā globālā pētījuma par pilsonisko sabiedrību 1. sējumu. Tajā koncentrētā veidā apkopota informācija par pilsoniskajām aktivitātēm un līdzdalību 44 pasaules valstīs, izceltas katras valsts stiprās un vājās puses pilsoniskās sabiedrības jomā, kā arī sniegti konkrēti ieteikumi. Lai atainotu objektīvu pilsoniskās sabiedrības situāciju katrā no valstīm, pētījumā analizēti iesaistīšanās, demokrātijas, korupcijas, sociālā kapitāla, dzimumu vienlīdzības rādītāji, kā arī pilsoniskās sabiedrības loma politikas veidošanā.
    Baltijas valstis pagaidām nav iekļautas šajā starptautiskajā pētījumā.
    www.civicus.org/new/media/CIVICUSGlobalSurveyoftheState-CivilSocietyflier2.pdf