• Piedalies reģionālajā konferencē par NVO attīstību Valmierā!

  Lai uzzinātu par izmaiņām Vidzemes biedrību un nodibinājumu darbībā un lai pilnveidotu sapratni par situāciju NVO sektorā, biedrība Latvijas Pilsoniskā alianse ielūdz piedalīties Vidzemes NVO konferencē „2014: atskaites punkts NVO attīstībā”. Konference notiks 14. maijā Valmierā.


  Ieskats par konferencē apskatāmajām tēmām:
  ⦁  dati par izmaiņām Vidzemes NVO darbībā: Vidzemes reģionā ir 9% jeb 1498 organizāciju no NVO kopskaita Latvijā (dati par 03.07.2013.). Vidzemes reģionā 199 biedrības un nodibinājumi jeb 13% no kopējā NVO skaita reģionā ir reģistrētas Valmieras pilsētā. Savukārt, Varakļānu novads ir Vidzemes reģiona pašvaldība, kurā ir vismazākais organizāciju skaits reģionā – 12 biedrības un nodibinājumi jeb 0,8%.
  ⦁  sabiedrības līdzdalības aktivitātes mērījumi pašvaldības ietvaros. Piemēram, sabiedriski aktīvi ir gan tie cilvēki, kas organizē pasākumus, gan tie, kas piedalās

  ⦁  www.manabalss.lv balsojumos, gan tie, kas brīvprātīgi ziedo savu laiku un zināšanas, lai palīdzētu citiem. Konferencē sniegsim ieskatu par to, kā noteikt, kura aktivitāte ir pilsoniski nozīmīgākā demokrātiskā iekārtā;
  ⦁  ikgadēji organizācijas darbības efektivitātes mērījumi ir vajadzība, kas ļauj organizācijas vadībai, biedriem, sadarbības partneriem gūt priekšstatu par biedrības, nodibinājuma stiprajām pusēm;
  ⦁  diskusija ar NVO, Saeimas deputātiem un domes darbiniekiem par atbalsta instrumentiem NVO sektoram sniegs ieskatu pamatojumam par Latvijas nevalstisko organizāciju atbalsta fonda izveidi.
  Aicinām iepazīties ar konferences „2014: atskaites punkts NVO attīstībā” programmu pielikumā.


  Pieteikšanās konferencei ir līdz š.g. 12. maijam (ieskaitot), sūtot pieteikumu Līgai Brakovskai uz e-pastu: liga@nvo.lv, vairāk informāciju var iegūt pa tālruni 26411668. Aicinām konferencē piedalīties Vidzemes biedrību un nodibinājumu, pašvaldību un izglītības iestāžu pārstāvjus un studentus.

  Konference ir projekta „Ilgtspējīgas pilsoniskās sabiedrības attīstības atbalsta un monitoringa sistēmas pilnveidošana Latvijā” aktivitāte, ko īsteno Latvijas Pilsoniskā alianse. Projekts tiek īstenots sadarbībā EEZ un Sabiedrības integrācijas fondu.  Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

  Pielikumi