• Piedalies mācībās par interešu aizstāvību!

    Asociācija "Papardes zieds" īsteno projektu „Cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem seksualitāte un reproduktīvā veselība un tiesības - tabu?". Projekta mērķis ir mazināt sabiedrības neiecietības izpausmes pret cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem un nekompetencē balstītus aizspriedumus, īpaši attiecībā uz šo personu seksualitātes izpausmēm un reproduktīvo veselību un tiesībām. Aicinām pieteikt vienu organizācijas pārstāvi uz programmas "Interešu aizstāvība: no sāpes līdz politiskam lēmumam" semināriem, kas notiks 2008. gada 26.-27. februārī un 22.-23. aprīlī Siguldā, nosūtot aizpildītu pieteikuma anketu līdz 5. februārim. Vairāk informāciju par projektu , kā arī pieteikuma veidlapu , atradīsiet šeit.