• Piedalies Labklājības ministrijas rīkotajā diskusijā!

    Labklājības ministrija aicina NVO piedalīties diskusijā, lai papildinātu darba grupas „Ar sociālo pakalpojumu sniegšanu saistīto problēmu apzināšana un iespējamo risinājumu izstrāde" secinājumus un veiktu nepieciešamās izmaiņas politikas plānošanas dokumentā. Diskusija notiks 2008. gada 5. febr. plkst. 14.00. Skolas ielā 28, Rīgā. Aicinām pieteikties diskusijai līdz š.g. 4. febr. Sazinoties ar LM darbinieci Sandru Garsvāni (tel. 7021650, e-pasts sandra.garsvane@lm.gov.lv). Informējam, ka ar minētās darba grupas ziņojumu iespējams iepazīties Labklājības ministrijas mājas lapā www.lm.gov.lv . Vēršam uzmanību, ka diskusija tiek rīkota pamatojoties uz NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē nolemto.