• Piedalies konferencē “Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā”!

    Aicinām Jūs piedalīties starptautiskajā konferencē "Vides zinātne un izglītība Latvijā un Eiropā", kura notiks 2008. gada 14. martā. Šī gada konferences tēma ir "Izglītība ilgtspējīgai attīstībai". Konferences mērķis ir vides zinātnes un izglītības ilgtspējīgas attīstības veicināšana un plašāka izglītības ilgtspējīgai attīstībai popularizēšana Latvijā un Eiropā. Konferencē piedalīties ir aicināti Latvijas un Eiropas augstskolu, zinātniski - pētniecisko institūciju, NVO pārstāvji uzstāties konferences plenārsēdē vai zinātnisko posteru sesijās. Konferenci organizē Latvijas Vides zinātnes un izglītības padome (VZIP), LR Vides ministrija un Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija, un ANO Attīstības programmas birojs Latvijā. Vairāk informāciju atradīsiet šeit .