• Pētnieki uzsāk izstrādāt nevalstisko organizāciju finansiālo pārskatu

    Latvijas Pilsoniskā alianse ir uzsākusi projektu “Nevalstisko organizāciju finansiālais pārskats 2019”, kuras mērķis ir veikt sektora finansiālo izpēti, lai identificētu riskus un iespējas. Pētījuma ietvaros pētnieki noskaidros nevalstiskā sektora finanšu plūsmu, tās apmērus un avotus, kā arī aspektus, kas saistīti ar to efektīvu piesaisti un pārvaldību.


    Lai iegūtu visaptverošus datus, tiks veikta statistikas datu analīze, tai skaitā biedrību un nodibinājumu gada pārskatu dati, VID pieejamie dati, Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati. Papildus notiks jurista un ekonomista priekšlikumu izstrāde, kā uzlabot NVO finanšu ilgtspēju.
    Iegūtie secinājumi un izstrādātie materiāli kalpos par pamatu sarunās ar publisko pārvaldi, piedāvājot konstruktīvu, uz datiem un faktiem balstītu dialogu.